השתתפות בצער יוסי בויידר הדפסה
שבת, 03 דצמבר 2011 18:27

הנהלת העמותה משתתפת באבלו של יוסי בויידר רואה החשבון של העמותה במות אביו ז"ל.