הורים מתנדבים הדפסה
ראשון, 10 יולי 2016 12:56

הורים המעוניינים להתנדב במדידת זמנים ושיפוט באליפות ישראל יפנו אל זאב עצמון בטלפון 02-6794004