תקלה בקו הטלפון הדפסה
ראשון, 10 אוגוסט 2008 08:30
תקלה בקו הטלפון עקב הכנסת מערכת תקשורת חדשה למשרד האגודה, קו הטלפון המסתיים ב941 מנותק זמנית. יש להתקשר ל026794004