פנימיית ימין אורד הדפסה
ראשון, 12 דצמבר 2010 00:16

בעקבות השריפה בכרמל שכילתה את פנימיית ימין אורד החליטה אגודת הפועל ירושלים להירתם לעזרת הילדים שבפנימייה. לשמחתנו הודיעו כי

הפנימייה קיבלה מספיק ציוד. כל הציוד שנאסף באגודה הועבר לילדי נעל"ה בפנימייה הצמודה לנו. תודה לכולם ! yamin ord