תרומות הדפסה

לעמותה אישור תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. התרומה מקנה זיכוי במס הכנסה על פי חוקי מדינת ישראל

 

תרומות שהתקבלו בשנת 2011

1. ריט ניהול נכסים - 25000 תרומה לכדור מים.