נווה אילן הדפסה

בנווה אילן יש קבוצות לימוד שחיה שיפור סגנון וכן נבחרות.


הקבוצות מחולקות לכמה רמות:

  • רמה 1 - לימוד שחיה לילדי גן עד כיתה א'. לימוד שחיה בדר"כ פעמיים בשבוע ימים א' ו-ד' 16:15 ועד 17:00 וימים ב' ו-ה' 17:00 ועד 17:45 ישנה קבוצה ללימוד שחיהneve_ilan2 ביום ג' 16:15 ועד 17:00.
  • רמה 2 - שפור סגנון מגן ועד גילאי 15. החוג מתקיים בימים א', ד' או ב', ה'. הקבוצה מחולקות לגילאים לפי השעות 16:15 גן-כיתה א', 17:00 א'-ב', 17:45 ב'-ג' , 18:30ג'-ה , 19:15 ו'-ח', 20:00 ח ומעלה
  • רמה 3 - נבחרות מכיתה ב, ועד גילאי 17 הנבחרות פועלות בימים ב', ג' ו-ה החל משעה 17:45 ועד 21:15 גם כן לפי שכבות גיל.


כעקרון לאור מבנה הקבוצות והגילאים ניתן להשלים שיעורים באופן נוח ולאפשר לילדים לשמור על הכושר והרמה באופן סדיר.

ניתן לתאם שיעור נסיון להשלמת השיבוץ הטכני לפי הגיל והנסיון - בדרך כלל ישנן כמה אופציות לשיבוץ לשביעות רצון הילד וההורים

 

בריכת שחייה נווה אילןneve_ilan1

מועדון ספורט נווה אילן

טל' 054-2651047

הצג מפה