תוצאות הדפסה

הצגת בוקר:

תוצאות משחה מס' 1 גמר בנות 200 מ' חופשי לגילאי 9-10, תוצאות משחה מס' 3 גמר בנות 200 מ' לגילאי 11-12, תוצאות  משחה מס' 2 גמר בנים 200 מ' חופשי לגילאי 9-11, תוצאות משחה מס' 4 200 מ' חופשי בנים גילאי 12-13.

תוצאות  משחה מס' 5 גמר 100 מ' חזה בנות 9-10, תוצאות משחה מס' 7 100 מ' חזה בנות לגילאי 11-12, תוצאות משחה מס' 6 גמר 100 מ' חזה בנים 9-11, תוצאות משחה מס' 8 גמר 100 מ' חזה בנים 12-13.

תוצאות משחה מס' 9 גמר 50 מ' מעורב בנות 9-10, תוצאות משחה מס' 10 גמר 50 מ' מעורב בנים 9-11, תוצאות משחה 11 גמר 50 מ' מעורב בנות 11-12, תוצאות משחה מס' 12 גמר 50 מ' מעורב בנים 12-1.

הצגת ערב:

תוצאות משחה מס' 13 גמר 200 מ'חזה בנות 11-12, תוצאות משחה מס' 14 גמר 200 מ' חזה בנים 11-13, תוצאות משחה מס' 15 גמר 100 מ' חופשי בנות  9-10, תוצאות משחה מס' 16 גמר 100 מ' חופשי בנים 9-11, תוצאות משחה מס' 17 גמר 100 מ' חופשי בנות 11-12, תוצאות משחה מס' 18 גמר 100 מ' חופשי בנים 11-13.

תוצאות משחה מס' 19 גמר 100 מ' פרפר בנות 9-10, תוצאות משחה מס' 20 גמר 100 מ' פרפר בנים 9-11, תוצאות משחה מס' 20 גמר 100 מ' פרפר בנות 11-12, תוצאות משחה מס' 22 גמר 100 מ' פרפר בנים 11-13.


תוצאות הצגת בוקר יום שני:

תוצאות משחה מס' 23 גמר 200 מ' גב בנות 9-10, תוצאות משחה מס' 24 200 מ' גב בנים 9-11, תוצאות משחה מס' 25 גמר 200 מ' גב בנות 11-12, תוצאות משחה מס' 26 גמר 200 מ' גב בנים 12-13.

תוצאות משחה מס' 27 גמר 50 מ' חופשי בנות9-10, תוצאות משחה מס' 28 גמר 50 מ' חופשי בנים 9-11, תוצאות משחה מס' 29 גמר 50 מ' חופשי בנות 11-12, תוצאות משחה מס' 30 גמר 50 מ' חופשי בנים 12-13.

תוצאות משחה מס' 31 גמר 200 מעורב אישי בנות 9-10. תוצאות משחה מס' 32 גמר 200 מ' מעורב אישי בנים 9-11, תוצאות משחה מס' 33 גמר 200 מ' מעורב אישי בנות 11-12, תוצאות משחה מס' 34 גמר 200 מ' מעורב אישי בנים 12-13.


הצגת ערב:

תוצאות משחה מס' 35 גמר 200 מ' פרפר בנות 11-12, תוצאות משחה מס' 36 גמר 200 מ' פרפר בנים 12-13.

תוצאות משחים 37, 38, 39 , 40, 41, 42, 43, 44,


דירוג סופי